O firmie

Zakład galwanizerski istnieje od 1967r, jako firma rodzinna.

Po reorganizacji i wprowadzeniu nowych technologii w 1997r. istnieje jako Cynfos.